Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-10-07
Data wydania:
1996-08-30
Data wejścia w życie:
1997-01-08
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
Uwagi:
Z dniem 15 stycznia 2003 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (na podst. Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055) Przepisy art. 4, 25, 39, 48-50, 63 i 70-73 oraz rozdziału 2 działu IV wchodzą w życie z dniem 22 października 1996 r. Zmiana art. 24 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1387) obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - "o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników" - Dz. U. z 2016 r. poz. 2260
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (137)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (65)
Dyrektywy europejskie (6)