Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-10-29
Data wydania:
1996-09-12
Data wejścia w życie:
1996-12-29
Uwagi:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2002 r. nr 147, poz. 1231 z wyjątkiem art. 2-7
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Akty zmienione (1)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (2)
Orzeczenie TK (1)