Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-11-29
Data wydania:
1996-11-21
Data wejścia w życie:
1997-01-01
Uwagi:
Przepisy art. 1 pkt 8 lit. a, pkt 12 w części dotyczącej art. 26 ust. 14, pkt 14 lit. c) oraz pkt 15 w części dotyczącej art. 27a ust. 18-21 wchodzą w życie dnia 29 listopada 1996 r. Do 31 grudnia 1998 r. obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 26 ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416). Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z dniem 31 stycznia 2000 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
  • MIN. FINANSÓW
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (8)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (1)
Orzeczenie TK (3)
Akty zmieniające (2)