Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-11-29
Data wydania:
1996-11-21
Data wejścia w życie:
1997-01-01
Uwagi:
Do dnia 31 grudnia 1998 r. obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106 poz. 482). Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z wyjątkiem art. 2-7
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (2)