Ustawa z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-12-23
Data wydania:
1996-11-08
Data wejścia w życie:
1997-01-23
Uwagi:
Przepisy art. 88 oraz rozdział 11 ustawy powołanej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1997 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1230 z wyjątkiem art. 2-5
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (3)