Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1996-12-18
Data wejścia w życie:
1997-01-24
Data uchylenia:
2005-10-01
Organ wydający:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty wykonawcze (4)
Uchylenia wynikające z (1)