Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data wydania:
1996-12-16
Data uchylenia:
2001-01-01
Uwagi:
Art. 42 ustawy został uchylony ustawą z dnia 1 marca 2002 r. Dz. U. 2002 nr 25, poz. 253 (art. 80 ust. 2) z dniem 1 kwietnia 2002 r.
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU PAŃSTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Akty uchylające (1)