Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-01-20
Data wydania:
1996-11-21
Data wejścia w życie:
1997-02-04
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (34)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (19)