Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-06-04
Data wydania:
1997-04-10
Data wejścia w życie:
1997-12-05
Uwagi:
Art. 21 wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 1997 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. GOSPODARKI
  • MIN. FINANSÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (7)
Akty uznane za uchylone (49)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (198)
Orzeczenie TK (7)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (137)
Dyrektywy europejskie (27)