Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-07-14
Data wydania:
1997-04-24
Data wejścia w życie:
1997-10-15
Data uchylenia:
2005-10-04
Uwagi:
Przepisy rozdziału 5 wchodzą w życie z dniem 29 lipca 1997 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (12)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (25)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (13)
Akty uchylające (1)