Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach remontów i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-07-18
Data wydania:
1997-07-17
Data wejścia w życie:
1997-07-18
Data obowiązywania:
1997-07-18
Data uchylenia:
1998-12-31
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (4)
Uchylenia wynikające z (1)