Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-08-05
Data wydania:
1997-06-06
Data wejścia w życie:
1998-09-01
Uwagi:
Przepisy art. 251-254 obowiązują nie dłużej niż do dnia 1 września 2008 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Akty zmienione (18)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (179)
Orzeczenie TK (15)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (87)