Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-08-13
Data wydania:
1997-06-27
Data wejścia w życie:
1997-11-14
Data uchylenia:
2003-06-01
Uwagi:
Przepisy rozdziału 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (13)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (36)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (7)
Akty uchylające (1)