Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-08-13
Data wydania:
1997-06-27
Data wejścia w życie:
1998-01-01
Data uchylenia:
2001-10-01
Uwagi:
Przepisy rozdziału 4 oraz art. 47, 48 i art. 64 pkt 3 i 10 wchodzą w życie z dniem 14 listopada 1997 r.; obowiązuje w zakresie zmian Dz.U. z 1934 r. Nr 93, poz. 836, Dz.U. z 1991 Nr 80, poz. 350, Dz.U. z 1992 Nr 21, poz. 86
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
  • MIN. GOSPODARKI
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (17)
Akty zmieniające (8)
Akty uchylające (1)