Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-08-13
Data wydania:
1997-06-27
Data wejścia w życie:
1998-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (44)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (16)