Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-09-03
Data wydania:
1997-08-01
Data wejścia w życie:
1997-09-18
Uwagi:
Art. 1 pkt 1 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1996 r., a art. 1 pkt 2 oraz pkt 9 lit. a) i lit. b) w zakresie dotyczącym ust. 4 i 6 art. 11 ustawy wymienionej w art. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1115 z wyjątkiem art. 2 i 3
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (1)