Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-09-04
Data wydania:
1997-06-20
Data wejścia w życie:
1997-12-05
Uwagi:
Przepisy art. 63-63c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408) oraz art. 18-21 ustawy niniejszej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. FINANSÓW
Akty zmienione (11)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (30)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (5)