Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-09-11
Data wydania:
1997-06-26
Data wejścia w życie:
1997-09-26
Organ wydający:
  • SEJM
Odesłania (2)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (1)