Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska".

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-09-11
Data wydania:
1997-07-30
Data wejścia w życie:
1997-10-11
Data uchylenia:
2008-11-10
Uwagi:
przepisy art. 15a-15c i art. 41 tracą moc z dniem 11 listopada 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Akty zmienione (3)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (9)
Akty zmieniające (10)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (3)