Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-09-11
Data wydania:
1997-08-22
Data wejścia w życie:
1998-03-12
Data uchylenia:
2009-08-01
Uwagi:
Art. 19 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. FINANSÓW
Akty zmienione (4)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (12)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (9)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)