Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-09-23
Data wydania:
1997-08-22
Data wejścia w życie:
1997-12-24
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (1)