Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-09-26
Data wydania:
1997-06-25
Data wejścia w życie:
1997-12-27
Data uchylenia:
2003-09-01
Uwagi:
Art. 85 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 11 października 1997 r.Art. 69-75 oraz art. 85 ust. 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
  • MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (5)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (16)
Akty wykonawcze (39)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (14)
Akty uchylające (1)