Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-09-26
Data wydania:
1997-08-22
Data wejścia w życie:
1998-03-27
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (70)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (37)