Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-10-03
Data wydania:
1997-08-21
Data wejścia w życie:
1998-01-04
Data uchylenia:
2005-10-24
Uwagi:
Art. 7 wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 1998 r. Art. 26 ust. 1 pkt 5 w stosunku do osób wpisanych przed dniem wejścia w życie ustawy na listy maklerów papierów wartościowych lub doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi wchodzi w życie z dniem 4 października 1999 r. Art. 118-123 oraz art. 123a i 123b i art. 146a, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538)utraciły moc z dniem 31 grudnia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (12)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (75)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (35)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (13)