Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-10-07
Data wydania:
1997-08-20
Data wejścia w życie:
2001-01-01
Uwagi:
Przepisy art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48, art. 54, art. 83 i art. 87 wchodzą w życie z dniem 22 października 1997 r., a przepisy art. 85 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. Zmiany niniejszej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" (Dz. U. Nr 84. poz. 948) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego oraz wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Art. 38 pkt 1 lit. f wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r.(Dz. U. z 2000 r. nr 114, poz. 1194).
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Akty zmienione (25)
Akty uznane za uchylone (21)
Akty wykonawcze (74)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (70)
Dyrektywy europejskie (1)