Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1997-02-07
Data wejścia w życie:
1997-02-18
Data obowiązywania:
1997-01-01
Data uchylenia:
2001-01-01
Uwagi:
do środków trwałych oddanych do używania przed dniem 1 stycznia 2001 r., kwalifikowanych wg Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych do grupy 5 i 6, a które zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych kwalifikuje się od dnia 1 stycznia 2001 r. do grupy 2 stosuje się metody i zasady ich amortyzacji przyjęte w niniejszym rozporządzeniu
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)