Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-10-13
Data wydania:
1997-08-28
Data wejścia w życie:
1997-10-17
Uwagi:
Przepisy art. 71(1), art. 78-78(2) ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.-Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7 poz. 25) oraz art. 6 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. Przepisy art. 71(2) ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.-Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7 poz. 25) i art. 62b ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 1994 r. Nr 19 poz. 70) oraz przepis art. 6 ust. 3 niniejszej ustawy wchodzą w życie z dniem 28 października 1997 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Akty zmienione (5)
Akty wykonawcze (1)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (4)