Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-10-29
Data wydania:
1997-08-29
Data wejścia w życie:
1998-07-01
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
  • MIN. FINANSÓW
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (51)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (31)
Dyrektywy europejskie (1)