Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-11-20
Data wydania:
1997-08-28
Data wejścia w życie:
1999-01-01
Uwagi:
Art. 199-214 i art. 230 wchodzą w życie z dniem 1 maja 1998 r. a art. 1-60, art. 147, 152, art. 157-164, art. 197, art. 215-222 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 1998 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. FINANSÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Akty zmienione (6)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (110)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (62)
Dyrektywy europejskie (6)