Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-11-24
Data wydania:
1997-09-04
Data wejścia w życie:
1999-04-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. KIERUJĄCY DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Akty zmienione (45)
Akty uchylone (11)
Akty uznane za uchylone (19)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (50)
Informacja o tekście jednolitym (12)
Akty zmieniające (164)