Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1998-12-19
Data wydania:
1998-11-26
Data wejścia w życie:
1999-01-01
Data uchylenia:
2006-01-01
Uwagi:
Art. 151 ust. 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., art. 170 stosuje się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (25)
Akty uchylone (7)
Akty uznane za uchylone (36)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (215)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (44)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (2)