Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1998-12-30
Data wydania:
1998-12-17
Data wejścia w życie:
1999-01-01
Uwagi:
Art. 182 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (60)
Akty uchylone (13)
Akty uznane za uchylone (26)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (667)
Orzeczenie TK (40)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (128)
Dyrektywy europejskie (1)