Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań oraz sposobu potwierdzania przez zarząd zgodności tych sprawozdań ze stanem faktycznym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1998-12-31
Data wejścia w życie:
1999-01-01
Data uchylenia:
2002-05-09
Uwagi:
Odnośnie sprawozdań finansowych składanych w formie pisemnej obowiązuje od dnia 1 lipca 1999 r., a odnośnie sprawozdań składanych na nośnikach danych: magnetycznym, optycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2000 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmieniające (2)
Akty uchylające (1)