Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data wydania:
1998-07-16
Data wejścia w życie:
1998-08-11
Data uchylenia:
2011-08-01
Uwagi:
Art. 207 wchodzi w życie z dniem 27 lipca 1998 r.; niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji , w czasie której ustawa została ogłoszona
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (4)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (17)
Odesłania (10)
Akty wykonawcze (221)
Orzeczenie TK (11)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (26)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)