Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1999-12-17
Data wydania:
1999-11-19
Data wejścia w życie:
2001-01-01
Data uchylenia:
2004-08-21
Uwagi:
Art. 4 pkt 3 i 4, rozdziału 5 i 6 oraz art. 89, art. 90 i art. 98 ust. 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., art. 13 w zakresie dotyczącym możliwości realizacji określonych obowiązków za pośrednictwem rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz art. 88 ust. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 18 marca 2000 r. Art. 53-56 utraciły moc z dniem 31 grudnia 2004 r.; Art. 7 utracił moc z dniem 31 marca 2009 r.; Art. 7b ust. 10 oraz art. 7i utraciły moc z dniem 1 lipca 2011 r.; Art. 7a, art. 7b ust. 1 - 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g, art. 7h utraciły moc z dniem 31 grudnia 2011 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (53)
Akty uchylone (8)
Akty uznane za uchylone (21)
Odesłania (16)
Akty wykonawcze (5)
Akty zmieniające (27)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)