Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
1999-02-25
Data wydania:
1999-02-04
Data wejścia w życie:
1999-03-12
Data uchylenia:
2002-12-16
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Akty uchylające (1)