Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Scentralizowanego Funduszu Rozwoju Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz zasad i trybu przyznawania pożyczek bądź dotacji przywięziennym zakładom pracy ze środków tego Funduszu.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1998-12-22
Data wejścia w życie:
1999-01-30
Data obowiązywania:
1999-01-30
Data uchylenia:
2005-01-01
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (2)
Uchylenia wynikające z (1)