Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., wraz ze znowelizowanymi tekstami załączników A i B do tej umowy.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
1999-04-12
Data wydania:
1999-01-29
Uwagi:
Zmiany do umowy uwzględnione są w tekście jednolitym zamieszczonym w załączniku.
Akty zmienione (1)