Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Pokaż treść w pełnym oknie
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1999-03-02
Data wejścia w życie:
1999-05-29
Data uchylenia:
2022-09-21
Uwagi:
Ust. 4 w załączniku nr 6 wchodzi w życie z dniem 15 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (7)
Uchylenia wynikające z (1)