Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację określonych zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu przedstawiania sprawozdań o wykorzystaniu tych środków.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1999-01-26
Data wejścia w życie:
1999-01-29
Data obowiązywania:
1999-01-01
Data uchylenia:
2002-03-31
Uwagi:
Przepis par. 1 pkt 1 lit. g) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Orzeczenie TK (1)
Uchylenia wynikające z (1)