Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1999-10-08
Data wydania:
1999-09-10
Data wejścia w życie:
1999-10-23
Data uchylenia:
2014-07-30
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (8)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (11)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)