Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-12-13
Data wydania:
2000-11-09
Data wejścia w życie:
2001-01-01
Data uchylenia:
2012-01-25
Uwagi:
rozdział 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (21)
Odesłania (12)
Akty wykonawcze (57)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (16)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (10)