Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-12-20
Data wydania:
2000-11-16
Data wejścia w życie:
2001-01-04
Data uchylenia:
2011-07-01
Uwagi:
Art. 3 i art. 6 ust. 1 pkt 1 w części dotyczącej spółek komandytowo-akcyjnych wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (5)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (3)
Akty zmieniające (4)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (10)