Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-03-22
Data wydania:
2000-02-18
Data wejścia w życie:
2000-03-22
Z mocą od:
2000-01-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczącym art. 33n ust. 6 i 7, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (3)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (1)