Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-04-10
Data wydania:
2000-03-03
Data wejścia w życie:
2000-06-01
Uwagi:
art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 10 i 11 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., natomiast art. 18 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (5)
Akty zmienione (9)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (75)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (23)