Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-04-18
Data wydania:
2000-03-16
Data wejścia w życie:
2000-05-19
Data obowiązywania:
2000-05-19
Uwagi:
Art. 1 pkt 12 wchodzi w życie z dniem 19 października 2000 r.; objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (1)