Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2000-06-14
Data wydania:
2000-05-12
Data wejścia w życie:
2000-07-15
Data uchylenia:
2004-06-08
Uwagi:
traci moc z wyjątkiem art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 3 pkt 1-9 oraz art. 16-23, które pozostają w mocy do dnia przyjęcia przez Radę Ministrów sprawozdania końcowego z wykonania programu wsparcia na rok 2004
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (22)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (12)
Akty zmieniające (12)
Akty uchylające (1)