Protokół Dodatkowy Nr 5 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Jasnej dnia 13 września 1996 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Protokół
Data wydania:
2000-03-24
Data wejścia w życie:
2000-04-30
Uwagi:
Status Umowy ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-5