Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
2000-08-07
Data wejścia w życie:
2000-09-24
Data obowiązywania:
2000-09-24
Data uchylenia:
2005-07-01
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (2)
Odesłania (4)
Uchylenia wynikające z (1)