Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data wydania:
2000-07-21
Data wejścia w życie:
2001-01-01
Data uchylenia:
2004-09-03
Uwagi:
Art. 131 pkt 3 i 4, art. 136 ust. 2, art. 141 oraz art. 144 wchodzą w życie z dniem 6 września 2000 r. Art. 109 ust. 2-9, art. 112 ust. 1-4 i 8, art. 113, art. 131 pkt 2 lit. b), pkt 8 lit. a), pkt 9 i 12, art. 136 ust. 1 i 3, art. 137 oraz art. 139, wchodzą w życie z dniem 7 października 2000 r. Art. 9, art. 25 ust. 1, art. 32 oraz art. 112 ust. 5-7, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Art. 59 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. ; Art. 25 ust. 5, art. 27 ust. 3, art. 30-33, art. 112 ust. 5 i 6 utraciły moc z dniem 31 grudnia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Akty uznane za uchylone (43)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (54)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (11)
Akty uchylające (1)